Lidgeld

Het lidgeld bedraagt voor beide chiro's €30. Hiermee worden de werkingskosten gedeeltelijk gefinancierd (o.a. verzekering, verwamring, onderhoud van de lokalen, aankoop van spelmateriaal,..). Bovenop dit lidgeld bieden wij de leden iedere zondag een drankje aan. Voor de kadees en snollen vragen wij hiervoor een eenmalige €10, voor alle andere afdelingen is dit €15. Dit is geen verplichting, maar een keuze die u kan maken. U kan uw kind ook gerust zelf een drankje van thuis meegeven.

Betaalt u meteen voor het hele jaar, elke zondag en een drankje voor uw zoon/dochter dan komt dit op €40 voor de kadees en snollen en voor de andere afdelingen €45. 

Tussenkomst OCMW

Alle kinderen hebben recht op een leuke vrijetijdsbesteding, ook wie het financieel moeilijk heeft. In het kader van kinderarmoedebestrijding start het OCMW met het vrijetijdsfonds “sport en spel voor iedereen”. Je kan via dit fonds een korting op het lidgeld van enkele jeugdbewegingen en sportverenigingen krijgen, waaronder ook Chiro Kontakt. Wie in aanmerking komt voor deze korting betaalt slechts 20% van het lid- en kampgeld en kan een tegemoetkoming krijgen bij de aankoop van kledij en kampmateriaal (dat voorzien wordt door de jeugdvereniging). Het overige bedrag wordt betaald door het OCMW.

In het reglement vind je meer informatie over de voorwaarden en de manier waarop je dit kan aanvragen. Denk je in aanmerking te komen, neem dan zeker contact op met het OCMW:

            Fauzia El Hajouti

            fauzia.elhajouti@boom.be

            03/880.24.26

Voor verdere vragen kan je ook steeds terecht bij onze volwassen begeleiders:

            vbjongens@chirokontaktboom.be

            vbmeisjes@chirokontaktboom.be