Update Bivak

JONGENS

Beste ouders,

op onze Facebookpagina kunnen jullie een filmpje vinden waarin we op ludieke manier uitleggen hoe ons bivak er dit jaar aangepast uit zal zien. Hier even kort enkele aandachtspunten.

  • Het kamp gaat door in 2 bubbels. (3 jongste ploegen & 3 oudste ploegen)
  • Iedereen gaat 10 dagen op kamp! Dit met uitzondering van de kadeekes, zij gaan zoals altijd 7 dagen op kamp van 24-31.
  • Er zullen dit jaar ook een aantal extra veiligheidsmaatregelen genomen worden zoals extra 'corona tenten' om de bubbels van elkaar gescheiden te houden.
  • Verdere info over bijvoorbeeld het binnenbrengen van de zakken zal later nog meegedeeld worden via het bivakboekje of persoonlijk door de leiding!

Discipline, dedication en friendship maar SAFETY FIRST!

MEISJES

Dag leden en ouders,
 
de afgelopen dagen hebben we met de hele leidingsploeg nagedacht, vergaderd, nog eens nagedacht, terug vergaderd en uiteindelijk hebben we de knoop doorgehakt.
De oudste ploegen zullen de volle 10 dagen meegaan op kamp en de jongste 7 dagen. We hebben deze keuze gemaakt omwille van organisatorische veiligheidsredenen. Onze datum is niet veranderd, maar we zetten het voor de duidelijkheid hieronder op een rijtje.
 
21 - 31 juli: tippers, tiptiens en aspiranten
24 - 31 juli: snollen en kwiks
 
Het zal dit jaar ongetwijfeld anders verlopen, maar wij gaan er zoals altijd het allerbeste van maken! 
We werken nu volop aan alle andere aspecten die er extra komen bij kijken, en zullen deze zo snel mogelijk met jullie communiceren via ons jaarlijks kampboekje, maar ook via een online infoavond. 
Voor dringende vragen kunnen jullie steeds mailen naar: groepsmeisjes@chirokontaktboom.be 
 
Corona of niet, wij hebben er mega veel zin in! 
 
Groetjes,
de Meisjesleiding