UPDATE CORONAVIRUS

Wij hebben zonet met de groepsleiding en VB online samengezeten en hebben beslist dat dit jaar zowel de quiz als onze BBQ niet meer zullen doorgaan. We hoopten deze eerst te kunnen uitstellen maar omdat de toekomst nog te onduidelijk is, lukt dit voor ons niet meer.
Ons ontbijt op 10 mei gaat momenteel wel nog door.

Zoals eerder vermeld zullen de chirozondagen tot en met 19 april niet doorgaan.

Moesten er vragen zijn mogen deze altijd gestuurd worden naar groepsleiding@chirokontaktboom.be.

Houd jullie allemaal veilig en wel!